Geld uitlenen aan uw kinderen? Hier moet u op letten

17 aug 2017 - Pascal Bastiaans

Veel ouders lenen geld uit aan hun kinderen voor de aankoop van een huis. Dat is voor beide partijen voordelig, mits u zich aan de regels houdt.

De zogenaamde familiebank is de laatste jaren in opkomst. Overweegt u geld uit te lenen aan uw kind? Of aan een neef, kleinkind of andere bekende? Dat kan voor beide partijen voordelig zijn, want:

  • Sparen levert momenteel vrijwel niets op. Door geld uit te lenen, krijgt u een hogere rente. De rentemarge blijft zo binnen de familie en verdwijnt niet naar de bank.
  • Uw kind kan van u waarschijnlijk gunstiger voorwaarden bedingen dan wanneer uw kind u geld van de bank leent. Bijvoorbeeld een lagere rente of de bepaling dat hij of zij onbeperkt en boetevrij mag aflossen. De hypotheekrente is net als bij een hypotheek van de bank aftrekbaar, mits aan de fiscale regels wordt voldaan.

Belangrijkste aandachtspunten

Belangrijk is dat de lening onder zakelijke voorwaarden wordt verstrekt. Anders zal de Belastingdienst niet akkoord gaan met de hypotheekrenteaftrek en de lening mogelijk gedeeltelijk zien als een schenking waarover schenkbelasting moet worden betaald. Let onder meer op de volgende aandachtspunten:

  • Kunt u het geld voor lange tijd missen? Als u geld uitleent, kunt u er niet meer aankomen. Weliswaar komen er elke maand rente en aflossing binnen, maar het uitgeleende bedrag zal – afhankelijk van wat u afspreekt over de terugbetaling – pas na maximaal 30 jaar zijn terugbetaald.
  • Leg alles vast op papier. Denk aan de looptijd van de lening, de hoogte van de rente, de maandelijkse termijnen en de voorwaarden voor vervroegde (gedeeltelijke) aflossing.
  • Zakelijke rente. Als u een rente afspreekt die te hoog of te laag is, kan de Belastingdienst van mening zijn dat de rentelasten niet aftrekbaar zijn. Bij twijfel kunt u de Belastingdienst vooraf schriftelijk vragen of de lening zakelijk is.
  • Aflossen. De hypotheekrente is bij nieuwe leningen alleen aftrekbaar als op de lening annu?tair wordt afgelost. Als er niet op tijd wordt afgelost, vervalt de hypotheekrenteaftrek.
  • Onderpand. Een hypothecaire akte is niet verplicht, maar het geeft u wel meer zekerheid voor het geval de lener zijn verplichtingen niet nakomt. Met zo’n akte, die u door een notaris moet laten opstellen, geldt het huis als onderpand voor het geval de lener zijn verplichtingen niet nakomt. In sommige gevallen zal de Belastingdienst eisen dat er een hypotheek wordt gevestigd, omdat de voorwaarden anders niet zakelijk zijn.
  • Partner. Leg in de leningsovereenkomst vast wat er gebeurt als de lener of zijn of haar partner overlijdt of bij een scheiding.
  • Testament. Houd er in uw testament rekening mee wat er gebeurt als u zelf overlijdt terwijl de lening nog niet is terugbetaald.
  • Heeft u meer kinderen? Let er dan op dat die zich niet achtergesteld voelen als u aan slechts ??n kind geld uitleent.

Het vastleggen van een familielening vergt een goede voorbereiding. De voorwaarden van de lening moeten acceptabel zijn voor zowel uw kind als voor de Belastingdienst. Een gecertificeerd Financieel Planner zoals Bastiaans & Winkelmolen kan u adviseren bij het opstellen van een leningsovereenkomst, in kaart brengen van de risico’s en het afstemmen met de Belastingdienst.


09 jun 2022 De meerwaarde van Financiele Planning Veel mensen denken bij de term financiele planning vooral aan geld en cijfers. Jammer, want financi?le planning gaat over zoveel meer. Het gaat namelijk in eerste instantie over jou en het realiseren van...

Lees verder

08 apr 2022 Belastingvrij schenken en ontvangen Een schenking ontvangen van bijvoorbeeld je ouders is prettig. En als ouder je kind een financieel steuntje in de rug geven, zorgt ook voor een goed gevoel. Maar wat zijn de haken en ogen rond...

Lees verder

28 jan 2022 Hypotheekwijzigingen 2022 Ook in 2022 verandert er weer het e.e.a. op de hypotheekmarkt. De 5 belangrijkste wijzigingen voor 2022 die invloed hebben op jouw hypotheek hebben we op een rij gezet.1.De NHG-grens wordt verhoogd. Voor...

Lees verder

Ontwikkeling: Code Matters, Design: Adeight