Gevolgen afschaffen wet Hillen

21 dec 2017 - Thijs Winkelmolen

Wie op dit moment geen of een kleine eigenwoningschuld heeft, heeft geen last van de bijtelling uit hoofde van het eigenwoning forfait.

Voorbeeld:
Miranda heeft een eigen woning met een waarde van € 250.000. De eigen woningschuld heeft Miranda in de afgelopen jaren vrijwel geheel afgelost. Er resteert nog een eigenwoningschuld van € 50.000. Miranda betaald hiervoor 2,1% rente. Een bedrag van jaarlijks € 1.050. Het eigenwoningforfait, de bijtelling op Miranda’s inkomen, bedraagt 0,75% van € 250.000. Dat komt neer op een bedrag van € 1.875. Miranda’s inkomen uit de eigen woning bedraagt hierdoor € 1.875 -/- € 1.050 = € € 825. Over dit positieve inkomen zou Miranda dus eigenlijk inkomstenbelasting moeten betalen. De Hillen-aftrek voorkomt dit. De Hillen-aftrek is even hoog als dit positieve inkomen uit de eigen woning. € 825. Daarmee is het belastbare inkomen uit de eigen woning van Miranda nihil.

De Hillen aftrek wordt nu met ingang van 2019 in 30 jaar volledig uit gefaseerd. De uit fasering gebeurt in stappen van jaarlijks 3,33%. In 2048 is de Hillen-aftrek verdwenen. Dit betekent dat vanaf 2048 het positieve verschil tussen eigenwoningforfait en aftrekbare kosten met betrekking tot de eigen woning volledig belast zullen worden.

Wanneer u dus geen hypotheek heeft gaat u over de eigenwoningforfait inkomstenbelasting betalen.

In het voorbeeld van Miranda zal het inkomen uit eigen woning in 2019 € 825 x 3,33% = € 27 bedragen. Het jaar daarna € 825 x 6,66% = € 55. Enz. In 2048 zal zij een bijtelling hebben van € 825. Over de bijtelling zal zij afhankelijk van de hoogte van haar inkomen en de dan geldende tarieven, inkomsten belasting moeten betalen.

Eigenwoningforfait

Voor de meeste woningen geldt een eigenwoningforfait berekend over de WOZ-waarde van 0,75%. Vanaf 2020 zal dit percentage in drie stappen naar 0,6%.


09 jun 2022 De meerwaarde van Financiele Planning Veel mensen denken bij de term financiele planning vooral aan geld en cijfers. Jammer, want financi?le planning gaat over zoveel meer. Het gaat namelijk in eerste instantie over jou en het realiseren van...

Lees verder

08 apr 2022 Belastingvrij schenken en ontvangen Een schenking ontvangen van bijvoorbeeld je ouders is prettig. En als ouder je kind een financieel steuntje in de rug geven, zorgt ook voor een goed gevoel. Maar wat zijn de haken en ogen rond...

Lees verder

28 jan 2022 Hypotheekwijzigingen 2022 Ook in 2022 verandert er weer het e.e.a. op de hypotheekmarkt. De 5 belangrijkste wijzigingen voor 2022 die invloed hebben op jouw hypotheek hebben we op een rij gezet.1.De NHG-grens wordt verhoogd. Voor...

Lees verder

Ontwikkeling: Code Matters, Design: Adeight