Oplossing voor lage spaarrente! Open een familiebank

16 jan 2018 - Thijs Winkelmolen

Is uw kind op korte termijn van plan een hypotheek af te sluiten voor een verbouwing dan wel voor de aankoop van een eigen woning? Indien u de beschikking hebt over geld dat u voor langere tijd niet nodig hebt, kan het zeer voordelig zijn dat uw kind (een deel van) de financieringssom bij u leent. De ‘familiebank’ kan zowel voor u als voor uw kind voordelen opleveren.

Voordelen

Het voordeel voor u is dat u hoogstwaarschijnlijk een hogere rente zult ontvangen dan de rente die u van de bank ontvangt. U moet de rente wel zakelijk bepalen, uitgaande van het rentetarief voor leningen, die vergelijkbaar zijn op het gebied van bijvoorbeeld rentevastperiode en aflossingsafspraken.

Voor de heffing van inkomstenbelasting in box 3 maakt het voor u geen verschil of uw geld op een bankrekening staat dan wel dat het geld door u wordt uitgeleend. Als het geld door uw kind wordt gebruikt ten behoeve van de eigen woning, is de rente bij uw kind aftrekbaar van zijn of haar inkomen. Het kan aantrekkelijk zijn om juist de maximaal toelaatbare rente te vragen. Het nadeel van een hoge rente kan desgewenst voorkomen worden door aan uw kind te schenken; er geldt een jaarlijkse schenkingsvrijstelling van € 5.363,-- (2018). Om er voor te zorgen dat de volledige rente (dus ook de geschonken rente) voor uw kind aftrekbaar is, is het van belang dat de rente door uw kind daadwerkelijk betaald wordt en vervolgens door u terug geschonken wordt (giraal verkeer is vereist). Er mag dus geen kwijtschelding van rente plaatsvinden!

Deze constructie kan ook gebruikt worden, indien uw kind reeds een hypotheek bij een bank heeft.

U leent een bedrag aan uw kind en dit bedrag gebruikt uw kind dan voor de aflossing van een gedeelte van de bestaande hypotheek bij de bank. Uw kind dient wel vooraf na te gaan hoeveel er jaarlijks boetevrij afgelost mag worden.

Aandachtspunten

  • De ‘familiebank’ is alleen mogelijk indien u overtollig spaargeld hebt.
  • Er dient een (onderhandse) zakelijke leningsovereenkomst opgesteld te worden (de gang naar de notaris is op zich niet nodig, maar hypothecaire inschrijving door de notaris biedt wel meer zekerheid voor u).
  • De ‘Gedragscode Hypothecaire Financieringen’ waarmee banken bij het verstrekken van hypotheken rekening moeten houden, vormt voor u ook een aandachtspunt.

Tot slot

Door het nieuwe kabinet is voorgesteld dat vanaf 1 januari 2014 de rente op hypotheken aftrekbaar is, met inachtneming van een bijzondere afschrijvingssystematiek. Indien u gebruik wenst te maken van de flexibele familielening, laat u dan ter zake goed en duidelijk voorlichten en adviseren door Bastiaans & Winkelmolen.


28 mei 2020 Wil jij ook nog profiteren van de lage hypotheekrente Door de aanhoudende onzekerheid op de financi?le markten over de gevolgen van de coronacrisis, stijgt de hypotheekrente. Maar nog altijd is deze 'bizar laag'!Het betreft tot nu toe een lichte stijging van...

Lees verder

28 mei 2020 Coronacrisis en gevolgen hypotheek De coronacrisis en de gevolgen voor jouw hypotheek...Helaas zorgt de coronacrisis er ook voor dat veel mensen nu in financi?le problemen komen. Bij steeds meer banken/ geldverstrekker is het daarom mogelijk...

Lees verder

Ontwikkeling: Code Matters, Design: Adeight