Pensioen bij echtscheiding

01 nov 2016 - Thijs Winkelmolen

Helft van de Nederlandse beroepsbevolking weet niet precies wat scheiding of baanverlies voor pensioen betekent

Uit onderzoek blijkt: 34% gescheiden mensen vindt pensioenverdeling na scheiding niet goed geregeld

De helft van de beroepsbevolking is zich niet goed bewust van de impact die grote levensgebeurtenissen kunnen hebben op hun pensioen. Uit onderzoek blijkt dat men niet of slechts globaal de financi?le gevolgen kent van scheiding of werkloosheid op het pensioen. Uit onderzoek blijkt bovendien dat 34% niet of matig tevreden is met de manier waarop het pensioen na scheiding is verdeeld. Het aantal echtscheidingen bedroeg in 2015 meer dan 36.000.

Bespreek pensioenverdeling bij scheiding

De verdeling van het pensioen komt bij 36% van de scheidingen niet aan de orde. Bij echtscheiding schakelt 73% van de stellen de ?hulp in van bijvoorbeeld een mediator of scheidingsadvocaat, maar deze wijst vaak niet op het bestaan van een vereveningsformulier van de overheid. Alleen als scheidende stellen dit formulier invullen en binnen twee jaar na echtscheiding opsturen naar de pensioenuitvoerder wordt de pensioenverdeling na pensionering uitgevoerd.

72% van de mensen die het formulier niet hebben gebruikt en wel hulp of advies hebben gehad, is door de professional niet op het formulier gewezen (de groep die kiest om niet te verdelen buiten beschouwing gelaten). Van degenen die wel gebruik maakten van het formulier en hulp kregen van een professional, geeft 17% aan dat de advocaat of mediator hen niet op het formulier heeft gewezen of hielp bij het invullen ervan. Wij adviseren mensen daarom om tijdens de scheidingsprocedure hun pensioenverdeling goed te bespreken en – indien nodig – het vereveningsformulier in te vullen en op te sturen.

Niet langer doorwerken voor behoud van levensstandaard

Grote levensgebeurtenissen als echtscheiding, baanverlies of overlijden hebben vrijwel altijd financi?le gevolgen, zeker voor het pensioen. Zes op de tien heeft wel eens nagedacht over de inkomsten en uitgaven na pensionering. Ruim een kwart maakt zich hier (redelijk) veel zorgen over. Desondanks wil 70% van de ondervraagden niet langer dan de pensioenleeftijd doorwerken om dezelfde levensstandaard te behouden. 69% van de respondenten verwacht overigens eerder AOW te krijgen dan in werkelijkheid het geval zal zijn.

Om een financi?le terugval na pensionering te voorkomen, nemen mensen verschillende maatregelen. 47% spaart al via deposito of spaarrekening, 38% bouwt vermogen op via de eigen woning en 14% belegt. 10% zorgt er nu al voor dat de uitgaven te zijner tijd lager zijn; 50% is van plan de uitgaven bij pensionering terug te dringen.


09 jun 2022 De meerwaarde van Financiele Planning Veel mensen denken bij de term financiele planning vooral aan geld en cijfers. Jammer, want financi?le planning gaat over zoveel meer. Het gaat namelijk in eerste instantie over jou en het realiseren van...

Lees verder

08 apr 2022 Belastingvrij schenken en ontvangen Een schenking ontvangen van bijvoorbeeld je ouders is prettig. En als ouder je kind een financieel steuntje in de rug geven, zorgt ook voor een goed gevoel. Maar wat zijn de haken en ogen rond...

Lees verder

28 jan 2022 Hypotheekwijzigingen 2022 Ook in 2022 verandert er weer het e.e.a. op de hypotheekmarkt. De 5 belangrijkste wijzigingen voor 2022 die invloed hebben op jouw hypotheek hebben we op een rij gezet.1.De NHG-grens wordt verhoogd. Voor...

Lees verder

Ontwikkeling: Code Matters, Design: Adeight