Pensioenkennis in Nederland

31 jan 2019 - Thijs Winkelmolen

Wij merken in de dagelijkse praktijk dat veel mensen weinig of geen kennis heeft van zijn/haar eigen pensioen. Als je de vraag stelt hoeveel pensioen ze hebben opgebouwd of hoeveel nabestaanden pensioen is geregeld worden vaak de schouders opgehaald.

Wij vragen ons af of mensen concreet weten hoeveel inkomen ze hebben vanaf AOW gerechtigde leeftijd en of ze zich realiseren dat ze tot die tijd ook kunnen of willen blijven werken.

Het belang van pensioenbewustzijn wordt groter omdat de individuele verantwoordelijkheid van mensen ten aanzien van hun pensioen toeneemt, net als het aantal zelfstandigen en de keuzes over hun pensioen. Maar zeker onder jongeren blijft het pensioenbewustzijn laag.

Check je pensioen

Je pensioen is belangrijk voor nu en later. Ook al is je pensioenleeftijd nog ver weg, het is belangrijk om er nu al mee bezig te zijn. Check daarom hoe jouw pensioenzaken ervoor staan.

Bereken je AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd stijgt tot 2022 in een aantal stappen tot 67 jaar. Daarna is de AOW-leeftijd afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting van inwoners van Nederland. In 2022 en 2023 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. De stijging daarna hangt af van de levensverwachting. Reken uit wat jouw verwachte AOW-leeftijd is. Dan kan op de site van het SVB. https://www.svb.nl/int/nl/aow/wat_is_de_aow/wanneer_aow/

Kijk op Mijnpensioenoverzicht.nl

Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl zie je hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en hoe hoog je AOW is. Verder verzamelt de site informatie van pensioenfondsen en verzekeraars. Als je bij meerdere werkgevers hebt gewerkt, krijg je zo een volledig overzicht van al je opgebouwde pensioenen.

Hoeveel pensioen heb je nodig?

Hoe ziet je leven eruit na je pensionering? Wat ga je uitgeven? Heb je nog een hypotheekschuld? Probeer je een beeld te vormen van je toekomstige leven en ga na hoeveel je per maand denkt te besteden. Een financieel adviseur kan daarbij een grote hulp zijn om alles in beeld te brengen en uitleg te geven.

Neem zo nodig extra maatregelen

Als je weet hoe hoog je pensioen is, kun je beter inschatten of dit voldoende is om straks het leven te leiden dat je graag zou willen. Als het nodig is kun je zelf maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door extra geld opzij te zetten of je hypotheek (versneld) af te lossen.

Kijk wat er is voor je nabestaanden als jij overlijdt

Als je pensioen opbouwt bij een pensioenfonds of verzekeraar, is er vaak ook een nabestaandenpensioen geregeld. Als jij overlijdt hebben jouw nabestaanden recht op een uitkering. Controleer of dit andersom ook geldt. Als je niet getrouwd bent, check dan ook of je de naam van je partner hebt doorgegeven aan je pensioenuitvoerder.

Verandert je persoonlijke situatie? Bekijk de gevolgen!

Als je persoonlijke situatie verandert heeft dat vaak gevolgen voor je pensioen. Denk daarbij aan samenwonen of trouwen, het krijgen van kinderen, of het veranderen van baan. Ook als je uit elkaar gaat of je baan verliest heeft dat gevolgen voor je pensioen. Vraag jouw financieel adviseur wat deze veranderingen betekenen voor je pensioen.

Bastiaans & Winkelmolen
De in Financieel Advies


09 jun 2022 De meerwaarde van Financiele Planning Veel mensen denken bij de term financiele planning vooral aan geld en cijfers. Jammer, want financi?le planning gaat over zoveel meer. Het gaat namelijk in eerste instantie over jou en het realiseren van...

Lees verder

08 apr 2022 Belastingvrij schenken en ontvangen Een schenking ontvangen van bijvoorbeeld je ouders is prettig. En als ouder je kind een financieel steuntje in de rug geven, zorgt ook voor een goed gevoel. Maar wat zijn de haken en ogen rond...

Lees verder

28 jan 2022 Hypotheekwijzigingen 2022 Ook in 2022 verandert er weer het e.e.a. op de hypotheekmarkt. De 5 belangrijkste wijzigingen voor 2022 die invloed hebben op jouw hypotheek hebben we op een rij gezet.1.De NHG-grens wordt verhoogd. Voor...

Lees verder

Ontwikkeling: Code Matters, Design: Adeight