Tot welke leeftijd kunt u een hypotheek krijgen?

03 sep 2018 - Thijs Winkelmolen

Wilt u op latere leeftijd nog een (ander) huis kopen? En vraagt u zich of u dan nog wel een hypotheek kan krijgen? Dan hebben we goed nieuws voor u. Er is eigenlijk geen verschil in de mogelijkheden voor het verkrijgen van een hypotheek voor een jongere of een oudere. Voor beiden geldt dat de basisvoorwaarde is: het inkomen moet voldoende zijn. Toch zijn er wat verschillen.


Maximale leeftijd voor een hypotheek
De meeste banken hebben geen maximale leeftijd voor het verkrijgen van een hypotheek. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd lukt om een hypotheek te krijgen voor het gewenste bedrag.


De maximale hypotheek
De hoogte van de maximale hypotheek is afhankelijk van 3 factoren:
1. Het inkomen: uiteraard bepaalt uw inkomen hoeveel u kunt lenen.
2.De waarde van de woning: U mag in 2018 niet meer lenen dan 100% van de waarde van de woning
3.Het rentepercentage: de rente die u moet betalen heeft invloed op de maandlast en daarmee ook op de maximale hypotheek.

Het inkomen en pensioeninkomen
Bij een oudere woningkoper speelt het pensioen een belangrijke rol bij het berekenen van de maximale hypotheek.
Bent u gepensioneerd, dan is uw pensioeninkomen een vast inkomen. Uw AOW-uitkering en die van uw eventuele partner ontvangen staan vast en lopende pensioenen staan vast. Eigenlijk bent u een klant met grote zekerheid voor een bank die ene hypotheek moet verstrekken. En dat zien we ook terug in de hoogte van de maximale hypotheek. Mensen die de AOW leeftijd hebben bereikt kunnen meer lenen dan mensen met hetzelfde inkomen die nog niet de AOW leeftijd hebben bereikt.

Straks lager pensioen? Verplicht aflossen
Werkt u op dit moment nog maar bereikt u binnen 10 jaar de AOW leeftijd? Dan zijn banken verplicht om ook te kijken naar het inkomen na pensionering. En dat heeft meer invloed dan de meeste mensen denken. Als u nu een goed inkomen heeft maar straks een lager pensioen dan kunt u nog steeds een redelijk bedrag lenen alleen zult u op pensioendatum een flink bedrag moeten hebben afgelost, zodat u met uw pensioeninkomen de maandlasten ook kan blijven betalen.

Looptijd hypotheek
De looptijd voor een hypotheek is ook voor ouderen gewoon 30 jaar. Is het uw eerste hypotheek dan heeft u ook nog 30 jaar renteaftrek.

Lineair of annu?tair aflossen
Om in aanmerking te komen voor renteaftrek moet er verplicht worden afgelost op de hypotheek. Dat betekent dat u kunt kiezen uit een annu?teitenhypotheek of een lineaire hypotheek.

Eigen geld belangrijk
Omdat u niet meer mag lenen dan 100% van de waarde van de woning zult u altijd eigen geld mee moeten nemen bij de aankoop van een woning.

Heeft u in het verleden al eerder een eigen huis gehad
Dan gelden ook dezelfde spelregels. Een voordeel kan zijn dat u een mooie overwaarde heeft opgebouwd door de verkoop van uw eerdere woning(en). U kunt dan meer eigen geld inbrengen.

Overwaarde gebruiken voor nieuwe woning
De fiscus stelt als voorwaarde dat u het eigen geld ook daadwerkelijk inbrengt. Doet u dat niet dan kunt u de rente over het geld dat u extra leent niet aftrekken van de inkomstenbelasting.

Renteaftrek 30 jaar
Vanaf 2001 mag u de rente op een lopende hypotheek nog 30 jaar lang aftrekken van de inkomstenbelasting. Als u dus eerder een woning met een hypotheek heeft gehad, heeft u al een deel van deze renteaftrek verbruikt. Iets om rekening mee te houden bij het bepalen van de maandlasten omdat op een gegeven moment een deel van uw renteaftrek kan vervallen.


28 mei 2020 Wil jij ook nog profiteren van de lage hypotheekrente Door de aanhoudende onzekerheid op de financi?le markten over de gevolgen van de coronacrisis, stijgt de hypotheekrente. Maar nog altijd is deze 'bizar laag'!Het betreft tot nu toe een lichte stijging van...

Lees verder

28 mei 2020 Coronacrisis en gevolgen hypotheek De coronacrisis en de gevolgen voor jouw hypotheek...Helaas zorgt de coronacrisis er ook voor dat veel mensen nu in financi?le problemen komen. Bij steeds meer banken/ geldverstrekker is het daarom mogelijk...

Lees verder

Ontwikkeling: Code Matters, Design: Adeight