Vermogensrendementsheffing vanaf 2017

02 mei 2017 - Thijs Winkelmolen

U betaalt belasting over uw inkomen uit uw vermogen: de zogenoemde grondslag sparen en beleggen (box 3). Dat is de waarde van uw bezittingen min uw schulden op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet, min uw heffingsvrij vermogen ( € 25.000 per persoon 2017). De belastingdienst belast niet de werkelijke opbrengst, maar een percentage van de waarde van de grondslag sparen en beleggen.

In 2017 drie schijven in box 3

Tot en met 2016 berekenden wij een fictief rendement van 4% over uw vermogen. Over deze 4% betaalt u 30% inkomstenbelasting. U betaalt dus 4% x 30% = 1,2% belasting over uw vermogen.

Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over het inkomen uit uw vermogen. Er zijn 3 schijven voor het berekenen van het fictief rendement. Over het berekende fictieve rendement betaalt u 30% inkomstenbelasting.

De belastingdienst gaat ervan uit dat u meer rendement op uw vermogen behaalt naarmate u meer vermogen hebt. Ook gaat de belastingdienst ervan uit dat u bij een hoger vermogen meer belegt dan spaart. Bij iedere volgende schijf gebruikt de belastingdienst daarom een hoger percentage om het rendement over uw vermogen te berekenen.

In de tabel hieronder ziet u hoe de schijven zijn opgebouwd.

Tabel berekening rendement op vermogen vanaf 2017

Schijf Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen Percentage 1,63% Percentage 5,39%
1 Tot en met € 75.000 67% 33%
2 Van € 75.001 tot en met € 975.000 21% 79%
3 Vanaf € 975.001 0% 100%

Berekening van het rendement over uw vermogen?

In schijf 1 berekenen wij over 67% van uw vermogen een rendement van 1,63%, en
over de overige 33% berekenen wij een rendement van 5,39%.

In schijf 2 berekenen wij over 21% van uw vermogen een rendement van 1,63%, en
over 79% van uw vermogen een rendement van 5,39%.

Valt een deel van uw vermogen in schijf 3?
Over dat volledige deel een rendement van 5,39%.


28 mei 2020 Wil jij ook nog profiteren van de lage hypotheekrente Door de aanhoudende onzekerheid op de financi?le markten over de gevolgen van de coronacrisis, stijgt de hypotheekrente. Maar nog altijd is deze 'bizar laag'!Het betreft tot nu toe een lichte stijging van...

Lees verder

28 mei 2020 Coronacrisis en gevolgen hypotheek De coronacrisis en de gevolgen voor jouw hypotheek...Helaas zorgt de coronacrisis er ook voor dat veel mensen nu in financi?le problemen komen. Bij steeds meer banken/ geldverstrekker is het daarom mogelijk...

Lees verder

Ontwikkeling: Code Matters, Design: Adeight