Vervallen tijdklemmen per 1 april 2017

28 mrt 2017 - Thijs Winkelmolen

Op 8 februari 2017 heeft staatssecretaris Wiebes een brief naar de Tweede kamer gezonden waarin hij aangeeft de tijdklemmen voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW) te laten vervallen per 1 april 2017. Vanaf die datum hoeft dan bij opname van het opgebouwde vermogen geen belasting meer te worden betaald wanneer korter dan 15 of 20 jaar (afhankelijk van het product) premie is betaald.

Hoe is het nu
Op 1 januari 2017 zijn al een aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de tijdklemmen KEW, BEW en SEW. Deze komen uit de Overige fiscale maatregelen, onderdeel van het pakket belastingplan 2017. Hierover is gepubliceerd in het artikel ‘Uitbreiding mogelijkheid vervallen tijdklemmen’ van 14-10-2016.

Sinds 1 januari 2017 is het geen vereiste mee dat er na verkoop van de woning daadwerkelijk een restschuld is. Oftewel, wanneer een eigen woning wordt verkocht, kan in alle gevallen gebruik worden gemaakt van de 20-jaars uitkeringsvrijstelling zonder dat 20 jaar premie is betaald. Ook nieuw was dat de eigenwoningbezitter bij aantoonbare financi?le problemen op korte termijn ook niet aan de 20 jaars-eis hoeft te voldoen.

Amendement november 2016
Op 7 november jl. is een amendement ingediend tijdens de behandeling van het Belastingplan 2017 en de Overige fiscale maatregelen. Met dit amendement werd voorgesteld de tijdklemmen voor de KEW, de SEW en het BEW geheel te laten vervallen. Het doel van dit amendement (stimuleren van aflossing van eigenwoningschuld) kon op brede sympathie in de Tweede Kamer rekenen. Drie dagen later kwam de staatssecretaris met een reactie op dit amendement. Hij stelde dat het geheel afschaffen van de tijdklemmen zorgvuldig moest worden voorbereid omdat dit negatieve gevolgen kon hebben voor de aanbieders van genoemde producten. De Nederlandsche Bank is hierop een onderzoek gestart naar de impact van dit amendement. De uitkomst van het onderzoek van DNB is dat men verwacht dat de impact op de solvabiliteit van verzekeraars gering zal zijn. De AFM en DNB verwachten niet dat het laten vervallen van de fiscale tijdklemmen tot massale afkoop leidt. Afkoop is in veel gevallen namelijk niet in het belang van de klant.

Vervallen tijdklemmen
De staatssecretaris van Financi?n laat de tijdklemmen van de KEW, SEW en BEW per 1 april 2017 geheel vervallen mits de Tweede Kamer v??r deze datum geen bezwaar daartegen maakt. De eis dat de uitkering moet worden aangewend voor de aflossing van de eigenwoningschuld blijft gehandhaafd voor deze producten.

De fiscale tijdklemmen zullen per 1 april 2017 ook vervallen voor Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen. Deze kapitaalverzekeringen zijn afgesloten tussen 1 januari 1992 en 14 september 1999 en vanaf 2001 in box 3 geplaatst. Volgens de staatssecretaris is de achtergrond van de tijdklemmen bij deze producten gelijk aan die van de KEW, SEW en BEW. Bij het volledig vervallen van de tijdsklemmen voor de BHW-kapitaalverzekeringen geldt geen aflossingseis van een eigenwoningschuld. Deze eis zou ook niet passen omdat momenteel voor de BHW-kapitaalverzekering er ook geen aflossingseis is voor het verkrijgen van de 15- of 20-jaarsvrijstelling.

Door het amendement wordt de wettelijke eis dat ten minste 15 jaar jaarlijks premie moet zijn betaald gewijzigd in de eis dat gedurende de gehele looptijd jaarlijks premie is betaald. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat polissen met een looptijd van 30 jaar, die na 20 jaar premiebetaling premievrij zijn gemaakt, niet aan de eisen voor een vrijstelling voldoen. Dat vindt de staatssecretaris niet wenselijk en daarom zal in een beleidsbesluit worden goedgekeurd dat personen, die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om de polis na ten minste 15 jaar premiebetaling premievrij te maken, geacht worden te hebben voldaan aan de eis dat gedurende de looptijd jaarlijks premie is betaald.


09 jun 2022 De meerwaarde van Financiele Planning Veel mensen denken bij de term financiele planning vooral aan geld en cijfers. Jammer, want financi?le planning gaat over zoveel meer. Het gaat namelijk in eerste instantie over jou en het realiseren van...

Lees verder

08 apr 2022 Belastingvrij schenken en ontvangen Een schenking ontvangen van bijvoorbeeld je ouders is prettig. En als ouder je kind een financieel steuntje in de rug geven, zorgt ook voor een goed gevoel. Maar wat zijn de haken en ogen rond...

Lees verder

28 jan 2022 Hypotheekwijzigingen 2022 Ook in 2022 verandert er weer het e.e.a. op de hypotheekmarkt. De 5 belangrijkste wijzigingen voor 2022 die invloed hebben op jouw hypotheek hebben we op een rij gezet.1.De NHG-grens wordt verhoogd. Voor...

Lees verder

Ontwikkeling: Code Matters, Design: Adeight