Wel of geen samenlevingscontract?

25 jan 2017 - Thijs Winkelmolen

Als u gaat samenwonen, wilt u misschien een aantal dingen met en voor elkaar regelen. Als u uw afspraken samen op papier zet, is er duidelijkheid over ieders rechten en plichten. Zo’n samenlevingscontract kunt u zelf of door een notaris op laten stellen.

Zeker als u een koopwoning heeft of samen kinderen hebt of wilt, is een samenlevingscontract aan te raden. U beslist zelf wat erin komt te staan (zie onderstaande checklist). Bijvoorbeeld hoe u de woonlasten en kosten voor levensonderhoud verdeelt. Maar ook wat er gebeurt met de spullen die u samen hebt gekocht, als u uit elkaar gaat of een van u komt te overlijden. Ook kunt u afspreken wie er in de woning mag blijven wonen wanneer u uit elkaar gaat.

Als u een notarieel samenlevingscontract afsluit, bent u automatisch elkaars fiscaal partner.

Een samenlevingscontract is iets anders dan een testament. Door een samenlevingscontract wordt u geen erfgenaam van uw partner. Daarvoor heeft u een testament nodig. U kunt in een notarieel samenlevingscontract wel afspreken dat u de gezamenlijke bezittingen (zoals de koopwoning) krijgt bij overlijden van uw partner (verblijvingsbeding).

Let op! Een verblijvingsbeding geldt alleen op basis van gemeenschappelijke goederen, ook in het geval van het huis. Dat betekent dus dat jullie beiden eigenaar moeten zijn van de woning. De verhouding maakt niet uit, ook als jij voor 99% eigenaar bent en je partner voor 1%, is het een gemeenschappelijk eigendom. Is de woning van jouw partner en ben jij bij hem ingetrokken of andersom? Dan geldt het verblijvingsbeding niet.

Checklist samenlevingscontract:

 • In hoeverre willen partijen hun inkomsten delen?
 • In welke verhouding nemen partijen de kosten van de huishouding voor hun rekening?
 • Wat behoort tot de kosten van de huishouding?
 • Dient de gezamenlijk bewoonde woning ook gemeenschappelijk eigendom te zijn?
 • Wat is het gevolg van het feit dat de ene partner (mogelijk) meer uit eigen middelen aan de financiering van de woning bijdraagt dan de ander?
 • Hoe wordt de positie versterkt van degene die intrekt bij iemand die enig eigenaar is van de woning?
 • Dienen voor gezamenlijke rekening aangeschafte inboedelgoederen en (andere) huishoudelijke spullen gemeenschappelijk eigendom te zijn?
 • Hoe moet worden aangetoond dat bepaalde zaken niet gemeenschappelijk zijn?
 • Zullen partijen bij voorkeur gezamenlijk als huurder van de gemeenschappelijke woning optreden?
 • Melden partijen elkaar (zo mogelijk) aan als begunstigde voor het partnerpensioen?
 • Op welke wijze zijn overlijdensrisicoverzekeringen formeel geregeld? Is bij de zogenaamde spaarhypotheek een splitsing aangebracht tussen de spaarpremie en de risicopremie?
 • Wat zullen de gevolgen zijn bij het uit elkaar gaan? Wie blijft in de woning? Hoe worden de gemeenschappelijke goederen verdeeld? Dient de ene partner een bijdrage te leveren aan de verhuis- en herinrichtingskosten van de andere?
 • Zou in bepaalde omstandigheden gedurende een bepaalde tijd een alimentatieplicht moeten bestaan?
 • Is het wellicht gewenst dat de partner (niet-ouder) na be?indiging van de relatie nog enige tijd alimentatie betaalt voor het kind van de ex-partner?
 • Wat moet er gebeuren in geval van overlijden? Dient een testament te worden gemaakt ten gunste van de langstlevende partner? Moet onderscheid gemaakt worden tussen de situatie waarin afstammelingen aanwezig zijn en het geval waarin dat niet zo is?
 • Moeten bij overlijden bepaalde goederen niet naar de partner, maar naar de familie van de overleden
 • Op welke wijze dienen geschillen tussen partijen te worden beslist?

09 jun 2022 De meerwaarde van Financiele Planning Veel mensen denken bij de term financiele planning vooral aan geld en cijfers. Jammer, want financi?le planning gaat over zoveel meer. Het gaat namelijk in eerste instantie over jou en het realiseren van...

Lees verder

08 apr 2022 Belastingvrij schenken en ontvangen Een schenking ontvangen van bijvoorbeeld je ouders is prettig. En als ouder je kind een financieel steuntje in de rug geven, zorgt ook voor een goed gevoel. Maar wat zijn de haken en ogen rond...

Lees verder

28 jan 2022 Hypotheekwijzigingen 2022 Ook in 2022 verandert er weer het e.e.a. op de hypotheekmarkt. De 5 belangrijkste wijzigingen voor 2022 die invloed hebben op jouw hypotheek hebben we op een rij gezet.1.De NHG-grens wordt verhoogd. Voor...

Lees verder

Ontwikkeling: Code Matters, Design: Adeight