Welke rechtsvorm past het beste bij mijn huwelijk?

20 feb 2018 - Thijs Winkelmolen

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

Hoe kies ik tussen gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden?
Voordat u gaat trouwen, staat u voor een belangrijke beslissing: gemeenschap van goederen
of huwelijkse voorwaarden? Wat is het verschil en waar moet u op letten?

Wat is gemeenschap van goederen?
Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, bent u allebei voor de helft eigenaar van
al uw bezittingen en schulden. Ook van wat u voorafgaand aan uw huwelijk bezit of als
schuld hebt. Hebt u een studieschuld? Dan gaat de helft daarvan over op uw partner. Heeft
uw partner spaargeld? Dan wordt dat voor de helft van u.

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?
Als u trouwt op huwelijkse voorwaarden, laat u de notaris vastleggen wie de eigenaar is van
welke bezittingen en schulden. Het is het makkelijkste om dit voor het huwelijk te doen. Ook
geregistreerd partners kunnen op voorwaarden samenleven. Dan noemen we deze
voorwaarden partnerschapsvoorwaarden.

Alsnog huwelijkse voorwaarden?
Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd en wilt u alsnog huwelijkse voorwaarden
laten vastleggen. Ook dan gaat u naar de notaris. Die stelt dan een akte van verdeling op.
Dit kan verstandig zijn als u bijvoorbeeld een eigen bedrijf begint. Een eventueel
faillissement treft dan niet uw partner.

Wat verandert er?
Voortaan is alleen het vermogen dat u en uw partner tijdens het huwelijk opbouwen
gezamenlijk bezit. Alle vermogen dat u vooraf individueel hebt opgebouwd, blijft van uzelf.
Daar is 1 uitzondering op: als u vermogen hebt dat u voorafgaand aan het huwelijk al
samen hebt opgebouwd. Dit vermogen valt dan wel onder de huwelijksgemeenschap.

Speciale gevolgen voor schenkingen en erfenissen
Schenkingen en erfenissen die u voor het huwelijk hebt ontvangen, blijven van u. Maar let
op: dat geldt zelfs als de schenker of erflater een insluitingsclausule heeft laten opmaken
waarin de schenking of erfenis aan zowel u als uw partner wordt toegekend. Wilt u dit
vermogen toch delen? Dan moet u dit bij de notaris laten vastleggen in huwelijkse
voorwaarden.

Wat is het bewijsvermoeden
Bij een scheiding moet u wel kunnen aantonen dat het vooraf opgebouwde vermogen van
uzelf is. Daarvoor hanteert de rechter het zogenoemde bewijsvermoeden. Dat betekent dat
het vermogen in de gemeenschap van goederen valt als u niet kunt bewijzen dat het van u
is.

Meer rekenwerk bij scheiding
We hopen niet dat uw huwelijk in een scheiding eindigt. Maar de nieuwe wet maakt de zaken bij een scheiding wel ingewikkelder. De afwikkeling gebeurt in de meeste gevallen wel
eerlijker, maar er komt ook meer rekenwerk bij kijken. Als u de financiele gevolgen van uw
huwelijk nu al goed regelt, bent u straks goed voorbereid, wat er ook gebeurt.

De juiste keuzes
Er komt financieel en juridisch veel kijken bij trouwen of samenwonen met een geregistreerd
partnerschap. Een gecertificeerd financieel planner verplaatst zich in
uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven passen.


09 jun 2022 De meerwaarde van Financiele Planning Veel mensen denken bij de term financiele planning vooral aan geld en cijfers. Jammer, want financi?le planning gaat over zoveel meer. Het gaat namelijk in eerste instantie over jou en het realiseren van...

Lees verder

08 apr 2022 Belastingvrij schenken en ontvangen Een schenking ontvangen van bijvoorbeeld je ouders is prettig. En als ouder je kind een financieel steuntje in de rug geven, zorgt ook voor een goed gevoel. Maar wat zijn de haken en ogen rond...

Lees verder

28 jan 2022 Hypotheekwijzigingen 2022 Ook in 2022 verandert er weer het e.e.a. op de hypotheekmarkt. De 5 belangrijkste wijzigingen voor 2022 die invloed hebben op jouw hypotheek hebben we op een rij gezet.1.De NHG-grens wordt verhoogd. Voor...

Lees verder

Ontwikkeling: Code Matters, Design: Adeight